Nu kan ni läsa vårt huvudyttrande till mark- och miljödomstolen!

Nu kan ni läsa vårt huvudyttrande till mark- och miljödomstolen!Som vi tidigare berättat lämnade vi in vårt yttrande till MMD den 15 februari. Nu publicerar vi vårt huvudyttrande (se länk nedan), det vill säga själva det juridiska yttrandet som du kan ladda ner och läsa.

Här framför vi de juridiska aspekterna på varför vi anser att Trafikverket inte ska beviljas tillstånd. Sakskälen vävs in i det juridiska resonemanget, men utvecklas i våra 25 underbilagor. Dessa listas längst bak i huvudyttrandet, på s 65 och framåt.

För den som inte orkar läsa hela yttrandet finns en sammanfattning på s 61-65.

Totalt har vi lämnat in mer än 2000 sidor på sammanlagt närmare 100 dokument så vi tittar just nu på olika lösningar på hur vi kan göra materialet tillgängligt för alla utan att det blir för tungt.  Vi kommer att publicera allt material i någon form inom det snaraste, men måste prioritera arbetet med överklagan av detaljplanen som ska vara klart om bara två veckor.

Vilka är sakägarna?

Sakägarna är samtliga avidentifierade utom de som är ideella organisationer, på grund av reglerna i PUL, personuppgiftslagen. De avidentifierade sakägarna är ett antal privatpersoner, bostadsrättsföreningar och verksamheter som på olika sätt skulle drabbas av olägenheter vid byggandet av Västlänken. Dessa har ingen personlig vinning av att ställa sig bakom yttrandet, utan är ”ställföreträdare” för alla andra som skulle drabbas på samma sätt.

Påverkan på fastigheter av sänkt grundvattennivå för enskilda fastighetsägare behandlas i en särskild ordning och där betalar Trafikverket det juridiska ombudet. Vi driver därför inte den frågan mer än vad gäller regeringens tillåtlighetsvillkor om grundvatten.

Tack återigen, alla som skänkt pengar och/eller hjälpt till med insamlingen!

Och tack alla som bidragit med värdefulla synpunkter och hjälpt till i utredningsarbetet.

/Vi i Skona Göteborg

Här kan du läsa vårt huvudyttrande

En kommentar till “Nu kan ni läsa vårt huvudyttrande till mark- och miljödomstolen!”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.