VÄNNER!

Vi i Skona Göteborg har inte gett upp! Vi jobbar hårt, även om vi inte alltid syns och hörs.
Nu gör vi en kraftsamling med överklagan till bl.a. Högsta Domstolen.

För detta behöver vi ditt stöd:

Hur bidrar man? – Olika sätt att betala.

Som ni alla vet, så gav inte MÖD (ibland även kortat till MMÖD) Mark- och Miljö-överdomstolen prövningstillstånd till några sakägare  – förutom Trafikverket i bullerfrågan. Trafikverket fick dessutom ett interimistiskt beslut om verkställighet, vilket betyder att de nu kan sätta igång med Västlänken, och inte bara med de oerhört omfattande inledande arbetena. Först på tur redan nu i maj, står servicetunnlarna vid Korsvägen och Medicinareberget.  På onsdag 30 maj kl 9.00 sätts första officiella spadtaget för Västlänken. Detta sker vid en ceremoni vid Södra Vägen under Carlanderska.

 

Vi kommer naturligtvis att överklaga allt detta till Högsta Domstolen.

Så – fortsätt att skicka pengar till Skona! Skickliga jurister kostar! 

 

 

Detta händer i ÖVERKLAGANDEPROCESSEN:

Vi fortsätter träget vårt arbete på alla de vägar som finns för formellt överklagande. Vi är många sakägare som driver detta juridiskt tillsamman, till exempel Trädplan, Götiska Förbundet, Järnvägsfrämjandet, bostadsrättsföreningar, näringslivsidkare och privatpersoner. Till vår hjälp har vi mycket kunniga experter och duktiga jurister.

Nedan finns mer info om vilka processer som är aktuella och som Skona Göteborg behöver finansiering till:

 

JÄRNVÄGSPLANENs tillåtlighet:
Vi har överklagat till HFD, Högsta Förvaltningsdomstolen, där vi fått rätt till muntlig förhandling i slutet av augusti. Därefter kommer beslut och sen är den processen färdig.

 

MILJÖPRÖVNINGEN:
Vi fick tidigare avslag i MMD, Mark- och Miljödomstolen. Därefter sökte vi rättsprövning hos MÖD, Mark- och MiljöÖverdomstolen, men fick nyligen avslag, liksom samtliga andra ca 400 sakägare. Vi håller just nu på att överklaga till Högsta Domstolen. Vi har goda argument och förhoppningar om att ärendet kan tas upp där.

 

DETALJPLAN OLSKROKEN

Detaljplanen är nyligen antagen och vi håller just på med att överklaga den. Detta är principiellt viktigt eftersom vi lyckades få visat i MMD att den inte är tillåtlig.

 

TACK FÖR DITT STÖD!

Följ gärna vår facebooksida
https://www.facebook.com/skonagoteborg/