Nu kan ni läsa alla inlagorna till regeringen som hör till vår överklagan

regeringen
Bild från Västtrafik

Efter en kort men skön semester drar vi nu igång vår verksamhet igen.

Den 15 juli kompletterades vår överklagan av järnvägsplanen. Här nedan kan ni ladda ner och läsa alla inlagorna.

Det första dokumentet ”Komplettering…” är den juridiska framställningen. Den hänvisar i sina olika delar till bilagorna 1 -8. Järnvägsplanen handlar i huvudsak om järnvägsanläggningen i driftskedet. Byggskedet kommer att hanteras i den stundande prövningen i mark- och miljödomstolen.

Vi har i inlagan avidentifierat de klagande som är privatpersoner eller bostadsrättsföreningar. Organisationer med talerätt är i denna process Trädplan Göteborg, Götiska Förbundet och Järnvägsfrämjandet.

Som ni ser har både våra jurister och expertpanelen gjort ett digert arbete. Vi har förbehållit oss rätten att komplettera vår talan i ett senare skede då det hela tiden framkommer nya omständigheter.

Vad händer nu?

Regeringen måste beakta sakskälen för vår överklagan.  De kan sedan välja att ”släppa igenom” järnvägsplanen, upphäva fastställandet av järnvägsplanen alternativt upphäva OCH skicka tillbaka den till Trafikverket för omarbetning. Om regeringen helt bortser från våra sakskäl utan att ha fog för det, är chansen mycket god att vi för prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som gjort detta arbete möjligt. Vi hoppas på fortsatt generositet och hjälp med att sprida kännedom om Skona Göteborg. Den tuffaste utmaningen ligger framför oss; en lång och oerhört omfattande process i mark- och miljödomstolen som vi snart kommer att återkomma om.

/Nätverket Skona Göteborg

Västlänkens järnvägsplan är överklagad

Västlänkens järnvägsplan är överklagadNu är nästa viktiga mål uppfyllt – Västlänkens järnvägsplan är överklagad och nu är alla inlagor inlämnade till regeringen.
Det blev sammanlagt en över 200 sidor sidor lång lista på Västlänkens tillkortakommanden. Så småningom kommer vi lägga ut inlagorna här.

Tack alla ni som skänkt pengar och gjort detta möjligt.
Nu tar både våra jurister och vår expertpanel en välförtjänt semester. I augusti kavlar vi upp ärmarna igen och tar itu med nästa process, den i mark- och miljödomstolen.

Vi önskar alla en skön sommar.

/Nätverket Skona Göteborg

Lägesrapport från miljöprövningen i Mark- och Miljödomstolen

Lägesrapport från miljöprövningen i Mark- och MiljödomstolenMedan vi och våra jurister lägger sista handen vid överklagan av järnvägsplanen, pågår de inledande remissrundorna i Mark- och Miljödomstolen. Hittills är det bara några större remissinstanser som getts tillfälle att inkomma med synpunkter.

Här kan du ladda ner och läsa ett par av dem.

Statens Geotekniska institut anser inte att de underlag som lämnats i miljödomsansökan räcker, utan efterlyser ytterligare tio underlagsrapporter innan de kan yttra sig. (länk)

Gryaab vill inte ta emot processvatten från Västlänken och har en del andra synpunkter. (länk)

Göteborgs Stad/Miljöförvaltningen vill ha tydligare redovisning av påverkan på hälsa och miljö, samt några övriga redogörelser. (länk)

Länsstyrelsen har inkommit med 15 sidor synpunkter, där de kräver redogörelse för hur villkoren i regeringens tillåtlighet ska uppfyllas, dels en mängd kompletteringar om påverkan på trädmiljöer, fornlämningar, grundvatten, ytvatten, klimat m.m. (länk)

Mark- och Miljödomstolen har efter dessa synpunkter förelagt Trafikverket att komplettera enligt synpunkter från remissinstanserna, samt kräver för egen del komplettering på 14 punkter. (länk)

Trafikverket uppgav först att de skulle lämna kompletteringarna den 15 juni, men senaste uppgiften är att kompletteringen istället lämnas in den 29 juni. Läs mer på Trafikverkets hemsida

Nästa steg är att Mark- och Miljödomstolen ska pröva om ansökan är komplett. När den är det kungörs målet och då kommer Skona Göteborg, våra sakägare och jurister in i bilden.

När man läser ovanstående remissyttranden så kan man tro att ”processen sköter sig själv”. Så enkelt är det tyvärr inte. Remissinstanserna lämnar bara sina synpunkter, men det behövs sakägare som motpart till Trafikverket som ser till att prövningen blir tillräckligt omfattande och att det vänds på alla stenar. Trots omfattningen av ovanstående yrkanden, är det ändå många sakfrågor som inte lyfts.

Vi ska med andra ord dels bevaka att ovanstående frågor prövas, dels föra in ett antal tillkommande frågeställningar i processen. Så snart vi är klara med kompletteringen av överklagan av järnvägsplanen sätter vi igång med miljöprövningen.

Som ni förstår har vi ett digert arbete framför oss. Vår expertpanel är ideell men våra jurister är professionella och det går förstås åt många timmar att bevaka en sådan här process.  Hjälp oss därför att sprida information om insamlingen och/eller skänk gärna en liten slant själv. Kom ihåg att 10.000 göteborgare som skänker 100 kr var blir en hel miljon.  Här kan du läsa hur man kan bidra.

Vår ambition är att löpande rapportera om utvecklingen i de olika processerna på denna webbsida. Men, just nu – åter till järnvägsplanen!

/Carina

Trafikverket anser sig ha kontroll på miljödomsansökan

miljödomsansökanNU börjar den stora insamlingen inför höstens prövning i MMD. Var med du också!
http://skonagoteborg.nu/hur-bidrar-man/

Trafikverkets komplettering av miljödomsansökan blir försenad två veckor. De hade inte begärt anstånd före 1 juni, men tydligen beviljat sig själva det. ”Läget är fullständigt under kontroll” säger Trafikverkets jurist. Vi håller inte med!

denna länk framgår också gången i mark- och miljödomsansökan, det kan vara bra att känna till.

När domstolen anser att ansökan är komplett öppnas målet för oss och våra jurister och då är det klart till drabbning 🙂

Vi håller redan på att förbereda oss!

Dags för auktion igen. Bland annat en unik kudde!

 

Nu är det dag för objekt  tre och fyra i våra auktioner för att få in bidrag till de juridiska processerna mot Västlänken. De båda auktionerna avslutas kl 21.00 6 juni.

Nedan får du en beskrivning av objekten.

Auktionerna har en egen sida som du hittar här


Christine Göhlner-GunnarssonMåsvy

Nu släpper vi det tredje motivet av Christine Göhlner-Gunnarsson, som är en konstnär född och uppväxt i Göteborg, arkitekt, journalist och bildkonstnär.

Motivet den här gången heter ”Måsvy över Göteborg” (Man skymtar bygget av Götatunneln vid St. Eriksgatan) Yttermåttet på bladet är 50x70cm. De är numrerade offsettryck.

Läs mer på: www.goteborgskatten.info


Dags för auktion igen. Bland annat en unik kudde!Stoppa VL kudde

Vi är glada att kunna erbjuda en unik kudde. Skaparen heter Eva Åderman och driver företaget Knit&Art. Eva designar och tillverkar stickade prylar, mest kuddar och tröjor. Hennes mönster är inspirerade av vardagen. Det kan vara en cello, ett vackert landskap, en kökshandduk från förra sekelskiftet eller en fin husfasad. Nästan allt kan bli till ett stickmönster så varför inte ett ämne man brinner för!

Välkommen att se vidare på Instagram, www.knit-n-art.se eller Facebook!

Överklaga Västlänkens järnvägsplan senast den 6 juni – mall finns här.

Överklaga Västlänkens järnvägsplan senast den 6 juni Du kan nu ansluta till den inlaga som vårt juridiska ombud lämnar in, med stöd av vår expertpanel. Det är kostnadsfritt för dig att ansluta till den, men vi tar förstås gärna emot ett litet frivilligt bidrag då det går åt många juristtimmar, se uppgifter om betalningssätt till höger på sidan. Ingen fullmakt behövs för att ansluta till vår talan på detta sätt.

Ju fler som överklagar, desto större tyngd bakom.  För att ha rätt att klaga, bör man vara berörd av Västlänken, det vill säga bo, driva verksamhet eller äga fastighet inom ett par hundra meter från Västlänkens korridor. Se även Trafikverkets instruktioner nedan. Det är en fördel om du yttrat dig under samrådet eller granskningsskedet.

Den inlaga som kommer lämnas in av våra jurister behandlar olika aspekter på brister i projektet som kan åberopas vid ett överklagande av en järnvägsplan, i syfte att stoppa projektet eller i andra hand återförvisa ärendet till Trafikverket. Du kan se hur vårt överklagande av detaljplanen såg ut, här . Inlagan du ansluter till i järnvägsplaneärendet kan inte visas på förhand.

Fyll i mallen korrekt där texten rödmarkerats, ändra textfärg till svart och skicka till angiven e-postadress. Vill du inte ansluta dig till vår inlaga ska du inte använda denna mall, utan kan då formulera ett helt eget yrkande.

Observera följande!

1) Spara ditt överklagande, det kan hända att regeringen begär in det undertecknade originalet i efterhand.

2) Var mycket noggrann när du fyller i mallen så att alla dina uppgifter kommer med och blir rätt. Annars riskerar ditt överklagande att förpassas till papperskorgen.

3) Ditt överklagande ska vara inskickat senast på måndag den 6 juni. Skickar du brev med post bör överklagan postas senast den 1 juni för att säkert komma i tid. Skickar du med e-post ska det vara inne i god tid före midnatt den 6 juni.

Mallen hittar du här – Om du har problem när du klickar på länken, välj att ”Spara som”.

överklaga

Dags för auktion nummer 2 – Delmål: Överklagan av Järnvägsplanen

Vår första auktion får betecknas som en succé. Det blev fyratusen kronor till vår kassa. De kommer väl till pass då vi är mitt i arbetet med överklagan av Järnvägsplanen för Västlänken.  Nu är det dag för nästa.

Vi har fått ett tredje grafiskt blad av Christine, som vi släpper härnäst. Dessutom kommer det ett par andra trevliga objekt. 

Och om ni känner någon som kan donera konst eller konsthantverk så tar vi gärna emot mera!


Dags för auktion nummer 2 - Delmål: Överklagan av JärnvägsplanenNu släpper vi det andra motivet av Christine Göhlner-Gunnarsson, som är en konstnär född och uppväxt i Göteborg, arkitekt, journalist och bildkonstnär.

Bilden visar Amiralitetsgatan i Majorna (Ett exempel på ett bevarat kvarter) Yttermåttet på bladet är 50x70cm. De är numrerade offsettryck.

Läs mer om konstnären  på: www.goteborgskatten.info/

AUKTIONEN FINNER DU PÅ : auktion.skonagoteborg.nu/

Resultatet av vår första auktion

Resultatet av vår första auktionIgår kväll gick tiden för vår första auktion ut och vi stod med ett vinnande bud för bilden ”Hängmattan” som gick för inte mindre än 4000 kronor. Skona Göteborg tackar för det generösa budet och ser fram emot att överlämna bilden till Maria Wennerbeck.

Redan kommande helg så kommer en ny bild av konstnärinnan Christine Göhlner-Gunnarsson.

Vi tar gärna emot fler bidrag som kan auktioneras ut för att få in bidrag till våra jurister.

Nu testar vi något nytt för att samla in pengar till vår kamp, auktioner

Igår tjuvstartade vi med nedanstående text på Facebooksidan. Nu finns länken till våra auktioner även i menyn här på hemsidan. 


Vi har lagt upp en auktionssida: http://auktion.skonagoteborg.nu/ Där är ni välkomna att lägga bud på objekt som donerats till vår insamling.

Konstnären Christine Göhlner-Gunnarsson har donerat tre grafiska blad som vi skall auktionera ut. Intäkterna går oavkortat till Skona Göteborg. Hon är en sann västlänksmotståndare och vill bidra till insamlingen på detta sätt.

Först ut är ”Hängmattan”. Så här presenteras objektet på auktionssidan:

Motivet är målat av Christine Göhlner-Gunnarsson, som är en konstnär född och uppväxt i Göteborg, arkitekt, journalist och bildkonstnär.

Det gamla paret på tavlan ”Hängmattan” gråter för att ett stycke oersättligt genuint Göteborg faller under grävskoporna, vilket alltså riskerar att bli fallet med bygget av Västlänken.

Yttermåttet på bladet är 50x70cm. Det är ett numrerat offsettryck.

Läs mer på: http://www.goteborgskatten.info/

Järnvägsplanen för Västlänken har fastställts

NU drar det ihop sig!

Järnvägsplanen för Västlänken har fastställts
Foto: Kasper Dudzik. Göteborg 20151112.

Järnvägsplanen har fastställts och ska överklagas före den 6 juni. DÄRFÖR: Hjälp till att samla in pengar till att betala våra duktiga jurister. Nu kör vi så det ryker!

Så här kan du betala

Nätverket Skona Göteborg
Bankgiro: 412-2776, traditionell betalning
Swish: 1235625124, betalning med smart telefon
PayPal, där du kan betala med kredit/bankkort: Knappen nedan

Så här skriver Trafikverket på hemsidan

Torsdagen den 28 april fastställdes järnvägsplanen för Västlänken.

Järnvägsplanen är en lagstadgad del i processen att bygga järnväg och ger en detaljerad beskrivning av objektet som ska byggas och vilka effekter det får på omgivningen.

Innan planen börjar gälla krävs ett antal steg. Först kungörs den via annonser i Göteborgs-Posten och Post- och inrikes tidning. Därefter följer tre veckor då den som är berörd av beslutet ges möjlighet att överklaga. Om beslutet överklagas så går frågan vidare till Regeringen som fattar beslut.

– Att vi nu har en fastställd järnvägsplan känns bra och är en viktig del av processen innan vi kan starta byggnationen av Västlänken, som är planerad till årsskiftet 2017/2018, säger Bo Larsson projektchef för Västlänken.

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan startade redan halvårsskiftet 2010 och har pågått till slutet av 2015 då den lämnades vidare till den avdelning inom Trafikverket, som har uppdraget att pröva och bedöma om planen kan fastställas.

Parallellt med framtagandet av järnvägsplanen har det genomförts samråd med allmänheten och remissomgångar med olika myndigheter. Innan en järnvägsplan slutligen kan skickas för fastställelse krävs en tillstyrkan från Länsstyrelsen. Denna kom för Västlänken under augusti 2015 och planen skickades därefter in för fastställelse i december 2015.

– Järnvägsplanen är ett viktigt dokument som vi har arbetat länge med. Nu arbetar vi vidare med nästa steg som är upphandlingar av kommande entreprenader och en prövning i Mark- och miljödomstolen innan vi slutligen kan börja byggnationen av Västlänken, fortsätter Bo Larsson.

Länk till Trafikverkets text på hemsidan