Överklaga Västlänkens järnvägsplan senast den 6 juni – mall finns här.

Överklaga Västlänkens järnvägsplan senast den 6 juni Du kan nu ansluta till den inlaga som vårt juridiska ombud lämnar in, med stöd av vår expertpanel. Det är kostnadsfritt för dig att ansluta till den, men vi tar förstås gärna emot ett litet frivilligt bidrag då det går åt många juristtimmar, se uppgifter om betalningssätt till höger på sidan. Ingen fullmakt behövs för att ansluta till vår talan på detta sätt.

Ju fler som överklagar, desto större tyngd bakom.  För att ha rätt att klaga, bör man vara berörd av Västlänken, det vill säga bo, driva verksamhet eller äga fastighet inom ett par hundra meter från Västlänkens korridor. Se även Trafikverkets instruktioner nedan. Det är en fördel om du yttrat dig under samrådet eller granskningsskedet.

Den inlaga som kommer lämnas in av våra jurister behandlar olika aspekter på brister i projektet som kan åberopas vid ett överklagande av en järnvägsplan, i syfte att stoppa projektet eller i andra hand återförvisa ärendet till Trafikverket. Du kan se hur vårt överklagande av detaljplanen såg ut, här . Inlagan du ansluter till i järnvägsplaneärendet kan inte visas på förhand.

Fyll i mallen korrekt där texten rödmarkerats, ändra textfärg till svart och skicka till angiven e-postadress. Vill du inte ansluta dig till vår inlaga ska du inte använda denna mall, utan kan då formulera ett helt eget yrkande.

Observera följande!

1) Spara ditt överklagande, det kan hända att regeringen begär in det undertecknade originalet i efterhand.

2) Var mycket noggrann när du fyller i mallen så att alla dina uppgifter kommer med och blir rätt. Annars riskerar ditt överklagande att förpassas till papperskorgen.

3) Ditt överklagande ska vara inskickat senast på måndag den 6 juni. Skickar du brev med post bör överklagan postas senast den 1 juni för att säkert komma i tid. Skickar du med e-post ska det vara inne i god tid före midnatt den 6 juni.

Mallen hittar du här – Om du har problem när du klickar på länken, välj att ”Spara som”.

överklaga