Nu har vi en ny miljörättsadvokat

miljörättsadvokat

Den juristbyrå vi tidigare samarbetat med har stängt ned större delen av sin verksamhet, p.g.a. av mammaledighet. Vi är mycket nöjda med det arbete som gjorts hittills av MM-byrån.  Nu jobbar vi vidare med nya krafter och en mycket kunnig miljörättsadvokat.

Vi är mycket glada över att ha skrivit avtal med advokat Madeleine Lilliehöök.

Hon har varit verksam som advokat i över 30 år. Hon är särskilt inriktad på miljö- och vattenrätt och har stora kunskaper och erfarenhet inom dessa rättsområden. Madeleine Lilliehöök har varit involverad i flertalet av de stora infrastrukturprojekten i Sverige de senaste åren. Exempelvis har hon hjälpt fastighetsägare i Hallandsåsprojektet (tunneldrivningen genom Hallandsås), vid Citytunnelprojektet i Malmö och vid Slussen-projektet i Stockholm.  För ytterligare information se Advokatfirman Lilliehööks hemsida:  www.lilliehook.net

Madeleine är redan insatt i Västlänksproblematiken. Och under sommaren har hon även satt sig in i de frågor vi driver och vårt digra material på flera tusen sidor.

Vårt första gemensamma uppdrag blir att överklaga regeringens beslut om Järnvägsplanen till Högsta Förvaltningsdomstolen. Detta ska vara inne den 22 sept. Därefter ska Madeleine företräda Trädplan m.fl. sakägare i Mark- och Miljödomstolen, där förhandlingarna kommer pågå från 2 oktober till 16-19 oktober.

Vi är övertygade om att vi tillsammans med Madeleine kommer göra ett mycket gott arbete med våra överklaganden.

VI BEHÖVER DITT STÖD! Bidra gärna till vår insamling. Ju mer medel vi får in desto fler timmar kan vi anlita vår excellenta advokat.

Hur bidrar man? – Olika sätt att betala.