Måluppfyllelse i våra processer mot Västlänken

Framgångsbarometern

 

Här presenterar vi hur vi ligger till mot vårt mål. Vi redovisar i form av hur långt insamlade medel hittills har lett oss genom de olika processer som vi kommer att jobba med.

Sedan i maj 2017 har vi delat upp detta i tre processer för att det skall bli tydligare.

Måluppfyllelse i våra processer mot Västlänken Måluppfyllelse i våra processer mot Västlänken

Detta är en levande process och det kan komma att ske förändringar utom vår kontroll, och därför är det svårt att presentera på ett mer exakt sätt. Men om vi fyller stapeln så ökar våra chanser att Stoppa Västlänken!