Järnvägsplanen för Västlänken har fastställts

NU drar det ihop sig!

Järnvägsplanen för Västlänken har fastställts
Foto: Kasper Dudzik. Göteborg 20151112.

Järnvägsplanen har fastställts och ska överklagas före den 6 juni. DÄRFÖR: Hjälp till att samla in pengar till att betala våra duktiga jurister. Nu kör vi så det ryker!

Så här kan du betala

Nätverket Skona Göteborg
Bankgiro: 412-2776, traditionell betalning
Swish: 1235625124, betalning med smart telefon
PayPal, där du kan betala med kredit/bankkort: Knappen nedan

Så här skriver Trafikverket på hemsidan

Torsdagen den 28 april fastställdes järnvägsplanen för Västlänken.

Järnvägsplanen är en lagstadgad del i processen att bygga järnväg och ger en detaljerad beskrivning av objektet som ska byggas och vilka effekter det får på omgivningen.

Innan planen börjar gälla krävs ett antal steg. Först kungörs den via annonser i Göteborgs-Posten och Post- och inrikes tidning. Därefter följer tre veckor då den som är berörd av beslutet ges möjlighet att överklaga. Om beslutet överklagas så går frågan vidare till Regeringen som fattar beslut.

– Att vi nu har en fastställd järnvägsplan känns bra och är en viktig del av processen innan vi kan starta byggnationen av Västlänken, som är planerad till årsskiftet 2017/2018, säger Bo Larsson projektchef för Västlänken.

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan startade redan halvårsskiftet 2010 och har pågått till slutet av 2015 då den lämnades vidare till den avdelning inom Trafikverket, som har uppdraget att pröva och bedöma om planen kan fastställas.

Parallellt med framtagandet av järnvägsplanen har det genomförts samråd med allmänheten och remissomgångar med olika myndigheter. Innan en järnvägsplan slutligen kan skickas för fastställelse krävs en tillstyrkan från Länsstyrelsen. Denna kom för Västlänken under augusti 2015 och planen skickades därefter in för fastställelse i december 2015.

– Järnvägsplanen är ett viktigt dokument som vi har arbetat länge med. Nu arbetar vi vidare med nästa steg som är upphandlingar av kommande entreprenader och en prövning i Mark- och miljödomstolen innan vi slutligen kan börja byggnationen av Västlänken, fortsätter Bo Larsson.

Länk till Trafikverkets text på hemsidan