Nu kan ni läsa alla inlagorna till regeringen som hör till vår överklagan

regeringen
Bild från Västtrafik

Efter en kort men skön semester drar vi nu igång vår verksamhet igen.

Den 15 juli kompletterades vår överklagan av järnvägsplanen. Här nedan kan ni ladda ner och läsa alla inlagorna.

Det första dokumentet ”Komplettering…” är den juridiska framställningen. Den hänvisar i sina olika delar till bilagorna 1 -8. Järnvägsplanen handlar i huvudsak om järnvägsanläggningen i driftskedet. Byggskedet kommer att hanteras i den stundande prövningen i mark- och miljödomstolen.

Vi har i inlagan avidentifierat de klagande som är privatpersoner eller bostadsrättsföreningar. Organisationer med talerätt är i denna process Trädplan Göteborg, Götiska Förbundet och Järnvägsfrämjandet.

Som ni ser har både våra jurister och expertpanelen gjort ett digert arbete. Vi har förbehållit oss rätten att komplettera vår talan i ett senare skede då det hela tiden framkommer nya omständigheter.

Vad händer nu?

Regeringen måste beakta sakskälen för vår överklagan.  De kan sedan välja att ”släppa igenom” järnvägsplanen, upphäva fastställandet av järnvägsplanen alternativt upphäva OCH skicka tillbaka den till Trafikverket för omarbetning. Om regeringen helt bortser från våra sakskäl utan att ha fog för det, är chansen mycket god att vi för prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som gjort detta arbete möjligt. Vi hoppas på fortsatt generositet och hjälp med att sprida kännedom om Skona Göteborg. Den tuffaste utmaningen ligger framför oss; en lång och oerhört omfattande process i mark- och miljödomstolen som vi snart kommer att återkomma om.

/Nätverket Skona Göteborg