Första delmålet för vår insamling är nu uppnått!

Första delmålet för vår insamling nu uppnått!Skona Göteborg kan nu presentera det första delresultatet av vår insamling mot Västlänken.

Igår den 11 april skickades kompletteringen av överklagan av detaljplanen för Västlänken in till Länsstyrelsen. Våra jurister har i samarbete med vår ideella expertpanel gjort ett mycket gott arbete som du nu kan ta del av då vi publicerar inlagan komplett med bilagor här.

Vi vill än en gång tacka för era bidrag som gjort detta arbete möjligt.

Nu stundar snart nästa prövning då Järnvägsplanen för Västlänken fastställs inom kort och ska överklagas till regeringen inom tre veckor från fastställandet. Den prövningen baseras till stor del på annat lagrum än detaljplanen, så våra jurister måste göra en ny omfattande insats. Därför behöver vi löpande donationer. Vi ber dig därför sprida kunskap om Västlänken och om insamlingen och eventuellt skänka en slant extra.

Tack på förhand!

/Carina,  för NSG

Samtliga dokument i överklagandet finner du här: