Angående dagens dom från mark- och miljödomstolen

Idag har dom fallit i miljödomsansökan. Skona Göteborg kommer med anledning av detta att hålla pressträff efter att ha analyserat domen tillsammans med vår advokat. Senare kommer mer utförliga kommentarer att lämnas här men för tillfället kan konstateras följande:

Tillstånd medges dessvärre, men med till viss del skärpta villkor.

Verkställighetsförordnande medges inte, vilket innebär att Trafikverket inte får börja bygga. Detta är en mycket viktig delseger.

I övrigt hänvisar domstolen till regeringens tillåtlighetsbeslut för som skäl för att medge tillstånd. Våra invändningar mot tillåtlighetens giltighet har inte beaktats, inte heller merparten av våra övriga viktiga invändningar.  Därför kommer vi självklart att överklaga till nästa instans.

Tillståndet villkoras med lagakraftvunna planer, vilket visar vikten av att pröva projekten även i planärendena. Senast igår 30 januari begärde vi prövningstillstånd för överklagan av detaljplanerna för Västlänken i mark- och miljööverdomstolen.

Här finns domen att ladda ner och läsa.