Hur 675 tåg kan bli 1125 trots att Västlänken minskar kapaciteten

Låt oss en gång för alla gå till botten med påståendet att antalet tåg ökar från 675 till 1125 tåg med Västlänken. Påståendet finns i flera versioner, men siffrorna är samma. Göteborgs Stad har också använt dessa siffror, men påstår oftast att ”kapaciteten fördubblas”.

Varifrån kommer siffrorna 675 och 1125?

Vi börjar med att ta reda på varifrån siffrorna härstammar.

I den stora trafikeringsutredningen[1]  för Västlänken från 2015 står följande:

”Under ett vardagsmedeldygn hösten 2015 trafikeras Centralstationen med 675 ankomster/avgångar. När Västlänken öppnas […]. 275 ankomster/avgångar blir kvar på säckstationen. 850 ankomster/avgångar går genom Västlänken (425 genomgående tåg)”

Då det i samma rapport tydligt framgår att antalet möjliga tåg vid Västlänkens driftsättning är 12 per timme och riktning och teoretiskt maximalt antal är 16, blir det tydligt att siffran 850 är felaktig.

12 x 2* x 18** = 432

16 x 2* x 18** = 576

* båda riktningar

** högsta antal trafiktimmar (trafikdygnet har tidigare beräknats vara 16 eller 17 timmar, nu 18)

Om vi istället dividerar 425 med 17 timmar får vi 25. Det blir 12,5 tåg per timme och riktning. Detta indikerar att man för siffran 850 räknat antingen räknat varje tåg två gånger alternativt räknat med Västlänkens teoretiska maxkapacitet efter utbyggnad till fyrspårsstationer, som anges vara 24 tåg per timme och riktning. Oavsett vilket är siffran grovt missvisande.

Däremot verkar det rimligt att 275 faktiska tågrörelser blir kvar på säckstationen. (12 x 2 tåg i högtrafik och cirka 7 x 2 i lågtrafik)

Förvisso blir 850+275 = 1125 men det står inte i denna rapport att ”kapaciteten ökar från 675 till 1125 tåg”.

Vi ställde också frågan direkt till Trafikverkets kapacitetscenter hur siffran var framräknad och fick då ett annat svar:

”De 14 tåg per timme och riktning som man vid beräkningstillfället räknade med skall trafikera Västlänken under trafikdygnets 16 timmar[2] blir 448 tåg. Addera dessa till 675 så får du 1123 tåg.”

Här har man räknat med att säckstationen behåller samma trafik som idag. Men eftersom alla pendeltåg och flera regiontåg flyttar ner i Västlänken utan att kunna ersättas av andra tåg, är beräkningen vilseledande.

Ljuger Trafikverket?

Vi har visat på ett flertal olika sätt att den totala kapaciteten faktiskt minskar med Västlänken. Ljuger Trafikverket om de 1125 tågen? Nja – låt oss se vad de faktiskt säger…

Senaste gången uppgiften använts var i Trafikverkets replik på Fria Ord i GP den 3 juni 2017, även publicerad på Trafikverkets webbsida några dagar senare. Där står det så här:

”Antalet avgångar och ankomster per dygn från centralstationen är idag 675. Västlänkens station vid Centralen för pendel- och regiontåg blir en genomgående station. Tåg som passerar behöver inte åka samma väg ut som de kom in, och använder därmed spåret en gång. Med dessa två stationer vid Centralen blir det möjliga antalet avgångar och ankomster totalt 1125.”

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Insandarsvar-Vastlanken/2017/vastlanken-okar-kapaciteten/

Läs nu texterna NOGA. Vad står det egentligen?  Står det verkligen att ”kapaciteten ökar från 675 till 1125 tåg per dygn”?

Nej! Det står faktiskt ingenting alls om att maxkapaciteten på Göteborg C är 675 tåg. Det står att den idag trafikeras av 675 tåg per dygn.

De tillkommande 450 tågen är Västlänkens maxkapacitet per timme multiplicerat med alla trafikdygnets timmar, eller ”möjliga antalet avgångar och ankomster”.

Under några högtrafiktimmar trafikeras Göteborg C idag av uppemot[3] 30 tåg per timme och riktning, i lågtrafik ungefär hälften. Det är därför bondfångeri av Trafikverket att blanda faktisk trafikering för Göteborg C med maxkapacitet per helt trafikdygn för Västlänken, men det är ingen explicit lögn.

Vilken maxkapacitet gäller?

Maxkapaciteten för Göteborg C har vi inte hittat formella uppgifter om, så vi vet inte säkert. I den här artikeln säger Trafikverket själva 40 tåg per timme och riktning:

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/g%C3%B6teborgs-central-byggs-om-1.1174777

Dagens tågplaner har 36 tåglägen; ett var femte minut per spårkanal och det är tre dubbelspårskanaler.

Med samma beräkningssätt som för Västlänken ovan har dagens säckstation därför redan kapacitet för 1296 tåg per dygn:

36 x 2 x 18 = 1296 tåg

Är vi snälla och räknar lågt, med en maxkapacitet på 30 tåg per timme och riktning blir siffran 1080 tåg/dygn (30 x 2 x 18)

Verklig kapacitet med Västlänken

Den verkliga siffran med Västlänken i drift är 12 tåg per timme och riktning i Västlänken och 12 på säckstationen[4], det vill säga totalt 24, vilket ger 864 tåg per dygn:

24 x 2 x 18 = 864 tåg

Således minskar Västlänken kapaciteten på Göteborg C med mellan 20 – 33 procent!

Trafikverket vet detta och därför vägrar man använda jämförbara siffror. Det begrepp Trafikverket normalt använder är ”antal tåg per timme och riktning”. När det gäller Västlänken blandar man trafikering och kapacitet huller om buller för att dölja det faktum att Västlänken inte fyller sitt syfte.

Avslutningsvis är det viktigt att veta att siffran 1125 inte används i järnvägsplanen eller några andra mer formella handlingar. Hade Västlänken gett en verklig kapacitetsökning hade den givetvis gått att kvantifiera och bevisa även i formella sammanhang.

 

[1]  ”Västlänken – Trafikering, depåer och uppställning” TRV 2014/53589

[2] Antalet timmar per ”trafikdygn” har varierat mellan 16 och 18 timmar genom åren.

[3] Trångsektorsplaner T14-T17

[4] ”Västlänken – Trafikering, depåer och uppställning” TRV 2014/53589, sid 41-47