Dags för yttrande om Västlänken till Mark- och Miljödomstolen!

Dags för yttrande om Västlänken till Mark- och Miljödomstolen!Vi håller för fullt på med att färdigställa vårt yttrande till Mark- och Miljödomstolen och jobbar för högtryck tillsammans med våra jurister. Vi är övertygade om att det kommer att bli ett stort miljömål!

OBS! För att vara med i miljömålet måste du/ni beröras på ett negativt sätt av Västlänken. Domstolen kommer att kolla alla sakägare, så då gäller det att veta på vilket sätt man blir påverkad av VL, både under byggtiden och/eller senare i driftskedet.

Nu är det hög tid att även alla ni som är emot Västlänken skickar in ett yttrande!

SKICKA IN senast 31 januari 2017 (kl 23.59)

Till: mmd.vanersborg@dom.se

MALLAR

Nedan finns en mall i tre olika format för: Privatperson, Förening eller Företag. Det är bara att kopiera, fylla alla i relevanta uppgifter och skicka in. Vill du/ni lägga till några egna argument så går det också bra.
Se till att sprida mallen och få så många som möjligt som är berörda att skicka in ett yttrande. Vi hoppas på många yttranden – så känn er manade!

Mallarna finner du här

Privatperson:
MALL – privatperson, ÖK – ansluta i Miljömålet

Företag:
MALL – Företag, ÖK – ansluta i Miljömålet

Förening:
MALL – Förening, ÖK – ansluta i Miljömålet

INFO

Här kan man titta på vår tidigare överklagan till regeringen angående Järnvägsplan för att få en bild av hur överklagan kommer att se ut ungefär:

http://skonagoteborg.nu/inlagorna-till-regeringen/

INSAMLING

För att lyckas med detta, så behöver vi kontinuerligt samla in mycket medel till att betala jurister och eventuella experter som kan behövas i domstolsförhandlingarna. Därför ber vi er alla att skänka ett bidrag, samt hjälpa till att sprida info om vår insamling. Alla bidrag räknas, stora som små. Tillsammans ska vi stoppa den här miljökatastrofen!

Hur bidrar man? – Olika sätt att betala.

TACK för att ni värnar vår stad och vill Skona Göteborg!