Nu har vi en ny miljörättsadvokat

miljörättsadvokat

Den juristbyrå vi tidigare samarbetat med har stängt ned större delen av sin verksamhet, p.g.a. av mammaledighet. Vi är mycket nöjda med det arbete som gjorts hittills av MM-byrån.  Nu jobbar vi vidare med nya krafter och en mycket kunnig miljörättsadvokat.

Vi är mycket glada över att ha skrivit avtal med advokat Madeleine Lilliehöök.

Hon har varit verksam som advokat i över 30 år. Hon är särskilt inriktad på miljö- och vattenrätt och har stora kunskaper och erfarenhet inom dessa rättsområden. Madeleine Lilliehöök har varit involverad i flertalet av de stora infrastrukturprojekten i Sverige de senaste åren. Exempelvis har hon hjälpt fastighetsägare i Hallandsåsprojektet (tunneldrivningen genom Hallandsås), vid Citytunnelprojektet i Malmö och vid Slussen-projektet i Stockholm.  För ytterligare information se Advokatfirman Lilliehööks hemsida:  www.lilliehook.net

Madeleine är redan insatt i Västlänksproblematiken. Och under sommaren har hon även satt sig in i de frågor vi driver och vårt digra material på flera tusen sidor.

Vårt första gemensamma uppdrag blir att överklaga regeringens beslut om Järnvägsplanen till Högsta Förvaltningsdomstolen. Detta ska vara inne den 22 sept. Därefter ska Madeleine företräda Trädplan m.fl. sakägare i Mark- och Miljödomstolen, där förhandlingarna kommer pågå från 2 oktober till 16-19 oktober.

Vi är övertygade om att vi tillsammans med Madeleine kommer göra ett mycket gott arbete med våra överklaganden.

VI BEHÖVER DITT STÖD! Bidra gärna till vår insamling. Ju mer medel vi får in desto fler timmar kan vi anlita vår excellenta advokat.

Hur bidrar man? – Olika sätt att betala.

Så motiverar Regeringen sitt avslag av överklagan av järnvägsplanen

Kort om torsdagens regeringsbeslut:

På det sista regeringssammanträdet före sommaren har regeringen avslagit samtliga överklaganden av järnvägsplanen för Västlänken. Det är i och för sig förväntat, eftersom beslutet är politiskt motiverat.

Den 15 juli 2016 skickade vi in vår överklagan som du kan läsa här

Trafikverket skickade in sitt bemötande i mars i år med bara några få rader, utan att bemöta någon av de egentliga sakfrågorna. Vi fick tillfälle att yttra oss igen varvid vi skickade in de nya fakta vi hittat, bland annat att Västlänken i själva verket minskar antalet tåg mot idag, samt att dagens station ensam har högre kapacitet än tillsammans med Västlänken.

Vårt juridiska yttrande i kompletteringen kan du läsa här

Dessutom bevisade vi att den nu aktuella tunneln skiljer sig markant från den tillåtlighetsprövade och att flera av tillåtlighetsvillkoren inte kan uppfyllas. Vi har lyft fram att anslutningspunkterna i Almedal och Olskroken är underdimensionerade. Vi har som vanligt stött oss på Trafikverkets egna utredningar och skickat med utdrag ur dem som bevis.
Vi har givetvis begärt att Trafikverket ska åläggas att bevisa att syftet med Västlänken, att öka järnvägskapaciteten, kan uppfyllas.
Detta bemöter regeringen kort och gott så här:

Så motiverar Regeringen sitt avslag av överklagan av järnvägsplanen

Regeringen hänvisar sedan till tillåtlighetsbeslutet samt Länsstyrelsens tillstyrkan.

Beslutet är mycket knapphändigt och omfattar endast tolv sidor, varav mindre än en sida innehåller motiv för avslaget. Det avslutas enligt följande:

Så motiverar Regeringen sitt avslag av överklagan av järnvägsplanen

Vi är knappast tillfredsställda med att regeringen fullständigt undviker att pröva om Västlänken är förenlig med Lag om byggande av järnväg. Lagen, som ingår i miljöbalken, åsidosätts helt av vad som förefaller vara politiska skäl.

Därför kommer vi att överpröva regeringens beslut hos Högsta Förvaltningsdomstolen. Vi återkommer med mer information om ärendet inom kort.

Till dess tillönskar vi Trevlig Midsommar!

/Vi i Skona Göteborg

 

Fotnot: Beslutet kan inte publiceras i sin helhet då det innehåller ett flertal personnamn.

Trafikverket anser sig ha kontroll på miljödomsansökan

miljödomsansökanNU börjar den stora insamlingen inför höstens prövning i MMD. Var med du också!
http://skonagoteborg.nu/hur-bidrar-man/

Trafikverkets komplettering av miljödomsansökan blir försenad två veckor. De hade inte begärt anstånd före 1 juni, men tydligen beviljat sig själva det. ”Läget är fullständigt under kontroll” säger Trafikverkets jurist. Vi håller inte med!

denna länk framgår också gången i mark- och miljödomsansökan, det kan vara bra att känna till.

När domstolen anser att ansökan är komplett öppnas målet för oss och våra jurister och då är det klart till drabbning 🙂

Vi håller redan på att förbereda oss!

Dags för auktion nummer 2 – Delmål: Överklagan av Järnvägsplanen

Vår första auktion får betecknas som en succé. Det blev fyratusen kronor till vår kassa. De kommer väl till pass då vi är mitt i arbetet med överklagan av Järnvägsplanen för Västlänken.  Nu är det dag för nästa.

Vi har fått ett tredje grafiskt blad av Christine, som vi släpper härnäst. Dessutom kommer det ett par andra trevliga objekt. 

Och om ni känner någon som kan donera konst eller konsthantverk så tar vi gärna emot mera!


Dags för auktion nummer 2 - Delmål: Överklagan av JärnvägsplanenNu släpper vi det andra motivet av Christine Göhlner-Gunnarsson, som är en konstnär född och uppväxt i Göteborg, arkitekt, journalist och bildkonstnär.

Bilden visar Amiralitetsgatan i Majorna (Ett exempel på ett bevarat kvarter) Yttermåttet på bladet är 50x70cm. De är numrerade offsettryck.

Läs mer om konstnären  på: www.goteborgskatten.info/

AUKTIONEN FINNER DU PÅ : auktion.skonagoteborg.nu/

Resultatet av vår första auktion

Resultatet av vår första auktionIgår kväll gick tiden för vår första auktion ut och vi stod med ett vinnande bud för bilden ”Hängmattan” som gick för inte mindre än 4000 kronor. Skona Göteborg tackar för det generösa budet och ser fram emot att överlämna bilden till Maria Wennerbeck.

Redan kommande helg så kommer en ny bild av konstnärinnan Christine Göhlner-Gunnarsson.

Vi tar gärna emot fler bidrag som kan auktioneras ut för att få in bidrag till våra jurister.

Nu testar vi något nytt för att samla in pengar till vår kamp, auktioner

Igår tjuvstartade vi med nedanstående text på Facebooksidan. Nu finns länken till våra auktioner även i menyn här på hemsidan. 


Vi har lagt upp en auktionssida: http://auktion.skonagoteborg.nu/ Där är ni välkomna att lägga bud på objekt som donerats till vår insamling.

Konstnären Christine Göhlner-Gunnarsson har donerat tre grafiska blad som vi skall auktionera ut. Intäkterna går oavkortat till Skona Göteborg. Hon är en sann västlänksmotståndare och vill bidra till insamlingen på detta sätt.

Först ut är ”Hängmattan”. Så här presenteras objektet på auktionssidan:

Motivet är målat av Christine Göhlner-Gunnarsson, som är en konstnär född och uppväxt i Göteborg, arkitekt, journalist och bildkonstnär.

Det gamla paret på tavlan ”Hängmattan” gråter för att ett stycke oersättligt genuint Göteborg faller under grävskoporna, vilket alltså riskerar att bli fallet med bygget av Västlänken.

Yttermåttet på bladet är 50x70cm. Det är ett numrerat offsettryck.

Läs mer på: http://www.goteborgskatten.info/

Första delmålet för vår insamling är nu uppnått!

Första delmålet för vår insamling nu uppnått!Skona Göteborg kan nu presentera det första delresultatet av vår insamling mot Västlänken.

Igår den 11 april skickades kompletteringen av överklagan av detaljplanen för Västlänken in till Länsstyrelsen. Våra jurister har i samarbete med vår ideella expertpanel gjort ett mycket gott arbete som du nu kan ta del av då vi publicerar inlagan komplett med bilagor här.

Vi vill än en gång tacka för era bidrag som gjort detta arbete möjligt.

Nu stundar snart nästa prövning då Järnvägsplanen för Västlänken fastställs inom kort och ska överklagas till regeringen inom tre veckor från fastställandet. Den prövningen baseras till stor del på annat lagrum än detaljplanen, så våra jurister måste göra en ny omfattande insats. Därför behöver vi löpande donationer. Vi ber dig därför sprida kunskap om Västlänken och om insamlingen och eventuellt skänka en slant extra.

Tack på förhand!

/Carina,  för NSG

Samtliga dokument i överklagandet finner du här: