Överklaga Västlänkens järnvägsplan senast den 6 juni – mall finns här.

Överklaga Västlänkens järnvägsplan senast den 6 juni Du kan nu ansluta till den inlaga som vårt juridiska ombud lämnar in, med stöd av vår expertpanel. Det är kostnadsfritt för dig att ansluta till den, men vi tar förstås gärna emot ett litet frivilligt bidrag då det går åt många juristtimmar, se uppgifter om betalningssätt till höger på sidan. Ingen fullmakt behövs för att ansluta till vår talan på detta sätt.

Ju fler som överklagar, desto större tyngd bakom.  För att ha rätt att klaga, bör man vara berörd av Västlänken, det vill säga bo, driva verksamhet eller äga fastighet inom ett par hundra meter från Västlänkens korridor. Se även Trafikverkets instruktioner nedan. Det är en fördel om du yttrat dig under samrådet eller granskningsskedet.

Den inlaga som kommer lämnas in av våra jurister behandlar olika aspekter på brister i projektet som kan åberopas vid ett överklagande av en järnvägsplan, i syfte att stoppa projektet eller i andra hand återförvisa ärendet till Trafikverket. Du kan se hur vårt överklagande av detaljplanen såg ut, här . Inlagan du ansluter till i järnvägsplaneärendet kan inte visas på förhand.

Fyll i mallen korrekt där texten rödmarkerats, ändra textfärg till svart och skicka till angiven e-postadress. Vill du inte ansluta dig till vår inlaga ska du inte använda denna mall, utan kan då formulera ett helt eget yrkande.

Observera följande!

1) Spara ditt överklagande, det kan hända att regeringen begär in det undertecknade originalet i efterhand.

2) Var mycket noggrann när du fyller i mallen så att alla dina uppgifter kommer med och blir rätt. Annars riskerar ditt överklagande att förpassas till papperskorgen.

3) Ditt överklagande ska vara inskickat senast på måndag den 6 juni. Skickar du brev med post bör överklagan postas senast den 1 juni för att säkert komma i tid. Skickar du med e-post ska det vara inne i god tid före midnatt den 6 juni.

Mallen hittar du här – Om du har problem när du klickar på länken, välj att ”Spara som”.

överklaga

Dags för auktion nummer 2 – Delmål: Överklagan av Järnvägsplanen

Vår första auktion får betecknas som en succé. Det blev fyratusen kronor till vår kassa. De kommer väl till pass då vi är mitt i arbetet med överklagan av Järnvägsplanen för Västlänken.  Nu är det dag för nästa.

Vi har fått ett tredje grafiskt blad av Christine, som vi släpper härnäst. Dessutom kommer det ett par andra trevliga objekt. 

Och om ni känner någon som kan donera konst eller konsthantverk så tar vi gärna emot mera!


Dags för auktion nummer 2 - Delmål: Överklagan av JärnvägsplanenNu släpper vi det andra motivet av Christine Göhlner-Gunnarsson, som är en konstnär född och uppväxt i Göteborg, arkitekt, journalist och bildkonstnär.

Bilden visar Amiralitetsgatan i Majorna (Ett exempel på ett bevarat kvarter) Yttermåttet på bladet är 50x70cm. De är numrerade offsettryck.

Läs mer om konstnären  på: www.goteborgskatten.info/

AUKTIONEN FINNER DU PÅ : auktion.skonagoteborg.nu/

Resultatet av vår första auktion

Resultatet av vår första auktionIgår kväll gick tiden för vår första auktion ut och vi stod med ett vinnande bud för bilden ”Hängmattan” som gick för inte mindre än 4000 kronor. Skona Göteborg tackar för det generösa budet och ser fram emot att överlämna bilden till Maria Wennerbeck.

Redan kommande helg så kommer en ny bild av konstnärinnan Christine Göhlner-Gunnarsson.

Vi tar gärna emot fler bidrag som kan auktioneras ut för att få in bidrag till våra jurister.

Nu testar vi något nytt för att samla in pengar till vår kamp, auktioner

Igår tjuvstartade vi med nedanstående text på Facebooksidan. Nu finns länken till våra auktioner även i menyn här på hemsidan. 


Vi har lagt upp en auktionssida: http://auktion.skonagoteborg.nu/ Där är ni välkomna att lägga bud på objekt som donerats till vår insamling.

Konstnären Christine Göhlner-Gunnarsson har donerat tre grafiska blad som vi skall auktionera ut. Intäkterna går oavkortat till Skona Göteborg. Hon är en sann västlänksmotståndare och vill bidra till insamlingen på detta sätt.

Först ut är ”Hängmattan”. Så här presenteras objektet på auktionssidan:

Motivet är målat av Christine Göhlner-Gunnarsson, som är en konstnär född och uppväxt i Göteborg, arkitekt, journalist och bildkonstnär.

Det gamla paret på tavlan ”Hängmattan” gråter för att ett stycke oersättligt genuint Göteborg faller under grävskoporna, vilket alltså riskerar att bli fallet med bygget av Västlänken.

Yttermåttet på bladet är 50x70cm. Det är ett numrerat offsettryck.

Läs mer på: http://www.goteborgskatten.info/

Järnvägsplanen för Västlänken har fastställts

NU drar det ihop sig!

Järnvägsplanen för Västlänken har fastställts
Foto: Kasper Dudzik. Göteborg 20151112.

Järnvägsplanen har fastställts och ska överklagas före den 6 juni. DÄRFÖR: Hjälp till att samla in pengar till att betala våra duktiga jurister. Nu kör vi så det ryker!

Så här kan du betala

Nätverket Skona Göteborg
Bankgiro: 412-2776, traditionell betalning
Swish: 1235625124, betalning med smart telefon
PayPal, där du kan betala med kredit/bankkort: Knappen nedan

Så här skriver Trafikverket på hemsidan

Torsdagen den 28 april fastställdes järnvägsplanen för Västlänken.

Järnvägsplanen är en lagstadgad del i processen att bygga järnväg och ger en detaljerad beskrivning av objektet som ska byggas och vilka effekter det får på omgivningen.

Innan planen börjar gälla krävs ett antal steg. Först kungörs den via annonser i Göteborgs-Posten och Post- och inrikes tidning. Därefter följer tre veckor då den som är berörd av beslutet ges möjlighet att överklaga. Om beslutet överklagas så går frågan vidare till Regeringen som fattar beslut.

– Att vi nu har en fastställd järnvägsplan känns bra och är en viktig del av processen innan vi kan starta byggnationen av Västlänken, som är planerad till årsskiftet 2017/2018, säger Bo Larsson projektchef för Västlänken.

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan startade redan halvårsskiftet 2010 och har pågått till slutet av 2015 då den lämnades vidare till den avdelning inom Trafikverket, som har uppdraget att pröva och bedöma om planen kan fastställas.

Parallellt med framtagandet av järnvägsplanen har det genomförts samråd med allmänheten och remissomgångar med olika myndigheter. Innan en järnvägsplan slutligen kan skickas för fastställelse krävs en tillstyrkan från Länsstyrelsen. Denna kom för Västlänken under augusti 2015 och planen skickades därefter in för fastställelse i december 2015.

– Järnvägsplanen är ett viktigt dokument som vi har arbetat länge med. Nu arbetar vi vidare med nästa steg som är upphandlingar av kommande entreprenader och en prövning i Mark- och miljödomstolen innan vi slutligen kan börja byggnationen av Västlänken, fortsätter Bo Larsson.

Länk till Trafikverkets text på hemsidan

Första delmålet för vår insamling är nu uppnått!

Första delmålet för vår insamling nu uppnått!Skona Göteborg kan nu presentera det första delresultatet av vår insamling mot Västlänken.

Igår den 11 april skickades kompletteringen av överklagan av detaljplanen för Västlänken in till Länsstyrelsen. Våra jurister har i samarbete med vår ideella expertpanel gjort ett mycket gott arbete som du nu kan ta del av då vi publicerar inlagan komplett med bilagor här.

Vi vill än en gång tacka för era bidrag som gjort detta arbete möjligt.

Nu stundar snart nästa prövning då Järnvägsplanen för Västlänken fastställs inom kort och ska överklagas till regeringen inom tre veckor från fastställandet. Den prövningen baseras till stor del på annat lagrum än detaljplanen, så våra jurister måste göra en ny omfattande insats. Därför behöver vi löpande donationer. Vi ber dig därför sprida kunskap om Västlänken och om insamlingen och eventuellt skänka en slant extra.

Tack på förhand!

/Carina,  för NSG

Samtliga dokument i överklagandet finner du här: